CRY Superstar

Neha Khanna

Pooja Mistry

Harini Mohan

Mita Shah

Alpa Malhotra

Rafeeq Abdul

Yash Patel

Vivek Arya

Udayan Shah

Pratira Zadoo

Viraaj Arya

Vidhaath Narasimhan

Piyush Somani

Abhai Chaudhary

Manu Gopal

Sitaram Murthy Yellapantula

Trisha Sudhakar

Om Venkatesh

Nitesh Sunku

Saumya Soni

Charul Saxena

Suryansh Saxena

Arya Ganjikunta

Imran Masud

Aneesh Gosangari

Deepansh Saxena

Pragnya Dharanipragada

Vibha Diwakar

Dhyuthi Diwakar

Syon Mishra

Stuti Vishwanathan

Mihir Mishra

Prarthana Mishra

Shreya Sunkari

Shaunak Saha

Dharshini Raghuraman

Arushi Munshi

Sanjana Munshi

Anjali Kandur

Asha Sasikumar

Kanhaiya Maheshwary

Aayush Chulki

Laya Nair

Rushil Vishwanathan

Pallavi Joshi

Roshni Nair

Ayush Das

Srisha Nalla

Divisha Arora

Shivanshi Das

Amod Vidhani

Mandeep Kaur

Namah Daga

Aishi Sharma

Ishi Sharma

Krisha Malempati

Adyant Kaushal

Minal Guhe

Sashmit Aarya

Anusha Maramraju Venkata

Kaberi Banerjee

Ritika Ravichandra

Rohan Potnis

Kavya Nanda

Siddharth Philar

Greta Deshpande

Reshma Boppana

Jiya Latawa

Laasya Nadiminti

Shweta Javere Potnis

Steven Jacob

Suhani Goenka

Vishal Pandey

Sanvi Pathani

Ayukt Balaji

Athriya Balaji

Satyajit Upasani

Umesh Tambi

Sreeaadhya Gurram

Srushti Gubbi

Parthavi Upreti

Shriya Nandagiri

Devanshi Verma

Avanthikka Prakash

Anika Prasad

Samyuktha Kashinath

Diya Menon

Nived Panicker

Simran Sandhu

Sonam Sandhu

Rakesh Arun

Janhavi Barpande

Kaavya Rajarathnam

Riddhi Shikha

Manju Mishra

Amita Ramakrishnan

Anshula Phadke

Shivali Pathak

Nitya Jayasankar