CRY Superstar

Harini Mohan

Viraaj Arya

Vidhaath Narasimhan

Trisha Sudhakar

Om Venkatesh

Suryansh Saxena

Aneesh Gosangari

Pragnya Dharanipragada

Vibha Diwakar

Dhyuthi Diwakar

Syon Mishra

Shaunak Saha

Dharshini Raghuraman

Sanjana Munshi

Anjali Kandur

Aayush Chulki

Laya Nair

Srisha Nalla

Divisha Arora

Shivanshi Das

Ishi Sharma

Krisha Malempati

Adyant Kaushal

Sashmit Aarya

Rohan Potnis

Kavya Nanda

Greta Deshpande

Suhani Goenka

Sanvi Pathani

Ayukt Balaji

Athriya Balaji

Sreeaadhya Gurram

Parthavi Upreti

Shriya Nandagiri

Avanthikka Prakash

Anika Prasad

Diya Menon

Nived Panicker

Simran Sandhu

Sonam Sandhu

Kaavya Rajarathnam

Amita Ramakrishnan

Anshula Phadke

Nitya Jayasankar