CRY Superstar

Tejal Borkar

Shweta Maheshwari

Paresh Mundade

Varnica Singh

Anish Chidambaram

Nithya Mohan

Prasanna Pentakota

Pranathi Bingi

Harini Mohan

Khushi Kalia

Sanjh Lakhanpal

Shruti Sathish

Divyasri Thanigachalam

Surya Sathish

Simran Sandhu

Sonam Sabdhu

Jiya Patel

Ria Vazir

Kavya Patel

Ishani Patel

Trisha Sudhakar

Geethu Muru

Aniya Thakkar

Hema Subhash

Rhia Kandamkulathy

Sarika Mishra

Simran Rawtani

Sidhya Ganesh

Akansha Shukla

Ansh Sharma

Aarush Chandra

Dhruv Sonigra

Abhidi Brahnmath

Dhwani Joshi

Eshaan Aromal

Sathya Muru

Ojas Mandhre

Pooja Kulkarni

Preema Desai

Bhargav Kulkarni

Ishika Manjith

Sunita Malhotra

Emma Bishnoi

Harsharaj Narsale

Rithika Babu

Mahi Mendiratta

Jiya Latawa

Nithila Panicker

Diya Menon

Mishika JayaPrathap

Ronak Phadke